Waarom organische meststoffen van Fertikal ?

Hiernaast wordt geïllustreerd wat het effect is van Fertikal’s organische meststoffen op bodem en gewas.

 • eenvoudig en veilig in gebruik;
 • opbouw van humus;
 • aanvoer van sporenelementen;
 • duurzaam en ecologisch product;
 • niet verzurend;
 • geen uitspoeling;
 • verhoogde, gezonde opbrengst;
 • stabilisatie van de bodemstructuur;
 • autoregularisatie van water- en lucht in bodem.

De organische meststoffen van Fertikal zijn complete NPK meststoffen van de hoogste kwaliteit; ze bevatten alle essentiële voedingsstoffen voor de plant en het bodemleven.

De gekorrelde meststoffen, kiem- en onkruidvrij, zijn eenvoudig en veilig in gebruik en makkelijk, gelijkmatig manueel of machinaal te verdelen. Fertikal vervaardigt deze in overeenstemming met de Europese verordening en onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen).

De bodemvruchtbaarheid verbetert aanzienlijk door de opbouw van humus in de bodem. Humus heeft het vermogen om kationen, zoals Na+, K+, Ca+, Mg2+ aan de negatieve ladingen van de bodem te binden. Deze colloïdale humuszuren hebben een sterke adsorptie- en uitwisselingscapaciteit waardoor deze elementen steedsbeschikbaar zijn voor de plant.

De aanvoer van sporenelementen vergroot de beschikbaarheid voor de plant en voorkomt deficiëntieziekten.

Het gebruik van organische meststoffen is onderdeel van een natuurlijk proces, waardoor ze duurzaam en ecologisch zijn. 

De organische meststoffen van Fertikal werken, in tegenstelling tot chemische meststoffen, niet verzurend; daardoor blijft de opname van alle elementen verzekerd en nemen planten minderzware metalen op.

Bovendien is de gepaste beschikbaarheid van nutriënten bepalend voor het rendement van de bemesting. Fertikal’s organische meststoffen zijn in het voordeel door de gebonden vorm waarin elementen voorkomen en de geleidelijke vrijgave ervan. De micro-organismen in de bodem zorgen voor een geleidelijke mineralisatie, zodat er geen uitspoeling optreedt.

In tegenstelling tot chemische meststoffen houden, bij jaarlijkse toepassing, de organische meststoffen van Fertikal het humusgehalte op peil. 

Door deze gecontroleerde omzetting is de kans op verbranding veel kleiner dan bij andere meststoffen en wordt de wortelvorming gestimuleerd. Een goed ontwikkeld wortelgestel levert sterke planten en een verhoogde, gezonde opbrengst.

Door een stabilisatie van de bodemstructuur (binding van bodemdeeltjes) verkrijgt men een verhoging van de porositeit van de bodem. Dit stimuleert het bodemleven en de doorworteling van de plant.

Deze porositeit levert samen met de verhoging van de humusfractie een soort autoregulatie van de water- en luchthuishouding in de bodem op, met andere woorden de bufferende capaciteit van de bodem zal sterk toenemen. Organische meststoffen verbeteren de autoregularisatie van de bodemstructuur en verminderen de kans op erosie.

Kortom : graag gaan we samen met u op zoek naar de beste oplossing voor u en uw teelt door middel van een bemesting op maat, in functie van de bodemconditie, het klimaat en de behoefte van het gewas. 

Voordelen :

 • eenvoudig en veilig in gebruik;
 • opbouw van humus;
 • aanvoer van sporenelementen;
 • duurzaam en ecologisch product;
 • niet verzurend;
 • geen uitspoeling;
 • verhoogde, gezonde opbrengst;
 • stabilisatie van de bodemstructuur;
 • autoregularisatie van water- en lucht in bodem.

 

 

TEELTEN TOEPASSINGEN
Graanteelt Landbouw
Wortel- en knolteelt Tuinbouw
Peulvruchtenteelt Boomkwekerij
Olierijke gewassen (sesam, palm, ...) Wijnbouw
Suikerteelt Bloementeelt
Groenteteelt Sportterreinen
Fruit & Noten Tuinaanleg
Vezelteelt Groenaanleg
Rubber Plantenkwekerij
Stimulansteelten Andere
Gras- en voederteelten  
Andere